Конкурентоздатність підприємства – завдання для адвоката

8-27-2020

Як показує практика, підприємці-початківці, в переважній більшості, при відкритті власної справи на перше місце виносять питання: яку організаційно-правову форму обрати для здійснення діяльності? Як правило вибір варіюється між ТОВ та ФОПом. Але, по-перше, обмеження вибору лише ТОВ та ФОПом не завжди виправдане, а тому сам результат вибору може бути не найкращий, а, по-друге, аргументація всіх «за» та «проти» не завжди повна та вибудована у вірній ієрархії за пріоритетами.

В будь-якому випадку, основна форма, в якій здійснюється підприємницька діяльність, є комерційна організаційна одиниця (юридична або фізична особа), метою діяльності якої є отримання прибутку.

Зокрема, в полі вибору можуть бути як майже всі законодавчо передбачені форми, так і вибір може обмежуватися в деяких випадках, наприклад, якщо мова йде про види діяльності, які підпадають під ліцензійні вимоги (необхідно отримати ліцензію, для чого вимагається виконання ліцензійних вимог).

Не останнім питанням є й питання майнової відповідальності: чи передбачена відповідальність власним майном засновників (власників)?

Це один підхід до питання вибору.

З іншого боку, ключовим питанням, як вже заведено, є питання оподаткування. Викликано це наступним.

Однією з найхарактерніших ознак ринкових відносин між суб’єктами господарювання є конкуренція як форма взаємного суперництва (змагальності) і, одночасно, механізм регулювання суспільного виробництва.

В результаті конкурентних відносин відбувається розподіл факторів виробництва та доходів відповідно до вкладень та ефективності суб’єктів господарювання. Саме найбільш ефективні технології виробництва дозволяють раціонально використовувати ресурси та максимізувати прибутки.

Поряд з тим, ефективні технології не з’являються самі по собі – для отримання та запровадження високотехнологічних процесів необхідно витрачати значні кошти на науково-дослідну діяльність, придбання високотехнологічного обладнання тощо.

Одним із резервів отримання капіталу на модернізацію виробництва чи інших процесів являється оптимізація оподаткування. Така оптимізація можлива, без зайвих ризиків, в межах чинного законодавства за наявності відповідних фахівців: економістів, юристів. Одним зі шляхів вирішення є залучення адвокатів відповідної спеціалізації.

Крім того, адвокати є тими фахівцями, які зможуть вирішити питання найбільш вірного вибору організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності.

Джерело: slinko.com.ua/uk/